Många veterinärer är överens. Det finns hundraser som har extrema kroppsformer och stora hälsoproblem som följd.
”Även om hundarna ofta har fantastiska personligheter och söta utseenden kan de drabbas av hälsoproblem på grund av kroppsformen” säger Paul Manktelow, chefsveterinär på Blue Cross.
Här är sju av de mest ohälsosamma raserna.

En av Storbritanniens största dagstidningar, Daily Mail, har pratat med flera veterinärer om hundraser som drabbas hårt av olika sjukdomar och genetiska besvär.
Nu har en lista publicerats och där finns raser som mops, tax, boxer och basset hound.

Två av raserna som avlats med för extrema kroppsformer: tax och engelsk bulldogg.

”De är älskvärda följeslagare och är ofta en integrerad medlem av familjen. Men det finns raser där hundar tvingas utstå en ”livstid av lidande” eftersom de har fötts in i en kropp av extrem vanställdhet” menar Paul Manktelow, chefsveterinär på Blue Cross i Storbritannien.

Under hundratals år har hundar fötts upp för att förstärka ”söta” egenskaper som ökar försäljningen.
Det är därför Tyskland föreslår att taxen ska förbjudas, som har en lång korvliknande bål som ger den smärtsamma ryggproblem.

Extrema kroppsformer kan även orsaka en mängd andra hälsoproblem: extremt korta ben, ”överdriven” hud eller platt ansikte leda till andningsproblem, hudinfektioner och ryggproblem.

Många raser med extrema kroppsformer lider dessutom av överhettning eftersom deras andningsförmåga är nedsatt. Vissa hundar kan också ha svårt att röra sig eller utveckla ledproblem på grund av sin oproportionerliga kroppsbyggnad.

Här är sju raser som har för extrema kroppsformer och som du bör undvika, enligt veterinärer.

Engelsk bulldogg.

Engelsk bulldogg
Den engelska bulldoggen, även känd som den brittiska bulldoggen, förbjöds även i Norge för två år sedan på grund av ”att aveln har skapat hälsoproblem”.
Veterinärer har varnat för att bulldoggen har flera smärtsamma missbildningar, eftersom de fysiska egenskaperna har överdrivits av århundraden av inavel.

Deras onormalt smala näsborrar begränsar luftflödet, vilket gör det svårt att andas, speciellt när man går på promenad eller försöker jaga en boll.
Denna brist på träningsförmåga gör den särskilt utsatt för fetma, vilket kan förvärra ledproblem, metabola och matsmältningsrubbningar.

Missformade skallar gör dessutom att hundarnas ögon buktar ut, vilket kan resultera i infektioner och sår på hornhinnan, medan deras överdrivet skrynkliga hud gör dem benägna att få infektioner och dermatit.

Den engelska bulldoggen utvecklades ursprungligen som en muskulös och atletisk hund.
Men nu har rasen fötts upp som sällskapsdjur med kort skalle och utskjutande käke med överdrivet påsig hud.
Samtidigt lider den franska bulldoggen, som är mindre och har stora fladdermusöron, av liknande problem eftersom den också har fått allt plattare nosparti.

Trots deras charmiga utseende är de dock benägna att olika hälsoproblem på grund av sin avelshistoria och anatomiska egenskaper.

En vanlig hälsoproblematik hos engelska bulldoggar är andningsproblem, vilket kan vara relaterat till deras platta ansiktsform och korta nos. Detta kan leda till svårigheter att andas, särskilt under varma väderförhållanden eller vid ansträngning. Övervikt kan förvärra dessa problem.

Dermatologiska problem är som sagt vanliga, inklusive hudveck som kan bli infekterade eller irriterade om de inte rengörs ordentligt. Engelska bulldoggar är också benägna att allergier och hudsjukdomar som kan orsaka klåda och obehag.

Dessutom kan engelska bulldoggar lida av ledproblem som dysplasi och patellaluxation på grund av deras tunga kroppar och korta ben. Dessa tillstånd kan orsaka smärta och rörelsebegränsningar.
Andra hälsoproblem inkluderar matsmältningsbesvär och känslighet för värme på grund av deras ansiktsdrag.

Mops.

Mops
Mops är en av de vänligaste hundraserna och trivs med uppmärksamhet från människor.
Men mopsar är brakycefala hundar – det vill säga de med ett kortskalligt nosparti. Det ger ansiktet och näsan ett intryckt utseende.

Tyvärr är dess platta ansikte, utbuktande ögon, rynkig hud och tendens till fetma egenskaper som anses ”gulliga” av allmänheten, hävdar Royal Veterinary College.
”I Storbritannien ser vi en ökning av djur som föds upp för att ha extrema fysiska egenskaper, som platta ansikten hos mopsar”, säger brittiska veterinärförbundets junior vicepresident Dr Elizabeth Mullineaux.

”Hundarna lider följaktligen ofta av allvarliga hälsoproblem som kan orsaka livslångt elände och kan vara kostsamt att behandla.”

Ursprungligen hade mopsar långa ben, längre nosar, raka svansar och en smal byggnad, men de har avlats med tiden för att ha kortare ben, plattare nosar, lockiga svansar och en tjockare byggnad.

De korta nosarna kan orsaka andningsproblem, särskilt i varmt väder eller vid ansträngning, vilket kan leda till överhettning och andningsbesvär. Det kan också göra dem mer mottagliga för sömnapné.
Dessutom är mopsar benägna att drabbas av ögonsjukdomar såsom keratit, som kan orsaka smärta och ögonskador om det inte behandlas korrekt. Deras stora, framstående ögon är också mer mottagliga för skador och infektioner.

Även om mopsar är kända för sin aptit och glupskhet, kan övervikt vara ett stort hälsoproblem för rasen och kan öka risken för andra sjukdomar såsom ledproblem och hjärtproblem.

Boxer.

Boxer
Deras tålamod och skyddande natur har gett dem ett rykte som en fantastisk hund med barn och ett populärt val bland familjer.
Men som många andra renrasiga hundar är boxers benägna att drabbas av tillstånd inklusive andningsproblem, öroninfektioner och höftledsdysplasi, vilket leder till artrit.

Andra tillstånd som är särskilt specifika för boxern är ögonsår, tandköttsproblem och till och med cancer, enligt en studie förra året av Royal Veterinary College.

UK Kennel Club uppskattar att 38,5 procent av boxer kommer att utveckla någon form av cancer under sin livstid, som tros bero på en genetisk defekt.
En vanlig ärftlig sjukdom hos boxrar är aortastenos, en förträngning av hjärtats stora artär som kan leda till hjärtsvikt. Andra ärftliga problem är höftledsdysplasi och hypotyroidism, som kan orsaka smärta och minskad rörlighet.

Boxern är också kända för att drabbas av hudproblem, såsom allergier och hudinfektioner. Dessa kan orsakas av både yttre faktorer, som pollen och kvalster, samt interna faktorer som näringsbrister eller autoimmuna reaktioner.

Boxrar har en särskilt kort nos, vilket kan leda till andningsproblem, såsom snarkning och sömnapné. Denna anatomiska egenskap kan också göra dem känsliga för värmeutslag och överhettning, särskilt under varma väderförhållanden.
Trots deras robusta utseende är boxrar också benägna att vissa cancersjukdomar, inklusive lymfom och mastcellstumörer. Det är därför viktigt att ägare regelbundet undersöker sina boxrar för att upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede.

Tax.

Tax
I hundratals år har taxar fötts upp för att framhäva söta egenskaper: de långa, korvliknande överkropparna.
Tyvärr lider många hundar av allvarliga ryggproblem på grund av deras långa ryggrad och böjda, stubbiga ben, vilket potentiellt gör dem oförmögna att gå.

Taxar är också benägna att få problem med sina ben, ledproblem och PRA – en ärftlig ögonsjukdom.
”Taxar (även känd som korvhundar) är en ras som kännetecknas av oproportionerligt långa ryggar jämfört med deras korta ben”, säger Paul Manktelow, chefsveterinär på Blue Cross.
”Även om de ofta har vackra personligheter och söta utseenden, kan de drabbas av hälsoproblem på grund av kroppsformen.”

”Deras långa ryggar gör dem benägna att drabbas av intervertebral disksjukdom, vilket kan leda till ryggsmärtor, ryggmärgsskador, problem med att gå och förlamning.”
I Tyskland vill man ta itu med problemen: man planerar nu att förbjuda uppfödning av taxar på grund av oro för att hundarna lever ett liv i smärta och lidande.

Luke Gamble, grundare av Worldwide Veterinary Service och en taxägare, säger att köpa en tax ”inte är grymt i sig”, men det kommer med ansvar.

”Det råder ingen tvekan om att avel för extrema fysiska egenskaper, som den långsträckta kroppen på en tax, kan leda till hälsoproblem” säger han till Daily Mail.

”Det är lite som att designa en cool bil som kämpar för att komma över farthinder – ryggradsproblem är vanliga hos dessa långsträckta hundar.”
”Det är rätt att etiska avelsmetoder bör prioritera hälsa framför utseende för att undvika en livstid av komplikationer för dessa hundar.”

Bullterrier.

Bullterrier
Bullterriern har ett av hundvärldens mest udda utseenden – med ett äggformat huvud, upprättstående, spetsiga öron och trekantiga ögon.
Men detta är inte ett naturligt utseende – det är ett resultat av selektiv avel över tid.

Bullterriern skapades först i början av 1800-talet med en blandning av den gamla engelska terriern och bulldoggen. Under denna tid var hundkamper en stor källa till underhållning i Europa och människor försökte alltid föda upp hundar till bättre fighters.

Innan bullterriern var en tjock fighter hade rasen en smal böjd kropp och en mer mejslad näsa, rapporterar Science and Dogs.
Under åren muterades djuren till att ha en skev skalle och tjockare mage, och det fick också en tvångsmässig svansjagande egenskap.

Ett av de vanligaste hälsofproblemen för bullterriers är hudproblem. Deras korta päls och känsliga hud kan orsaka eksem, allergier och andra hudirritationer. Det är viktigt att hålla deras hud ren och fri från allergener för att minska risken för sådana problem.

En annan vanlig hälsoproblematik för bullterriers är höftledsdysplasi. Detta är en ärftlig sjukdom där höftlederna inte passar ihop korrekt, vilket kan leda till smärta, svårigheter att gå och till och med funktionshinder över tid.

Bullterriers är också kända för att vara benägna för medfödda hjärtproblem, som till exempel aortastenos, en förträngning av huvudartären som kan begränsa blodflödet från hjärtat till resten av kroppen.

Regelbundna veterinärbesök och hjärtundersökningar kan hjälpa till att upptäcka sådana problem tidigt för att hantera dem på bästa sätt.

Basset hound.

Basset
Bassethundens hälsoproblem har ofta att göra med hud och ögon, känd för sitt långa, hängiga ansikte som ger ett sorgset intryck. De tunga hudvecken i ansiktet och kroppen håller kvar skräp och fukt, vilket kan utlösa hud- eller öroninflammation.

Samtidigt gör de insjunkna ögonen – med hängande ögonlock – hunden mottaglig för många ögonproblem, inklusive primär glaukom och ett inflammatoriskt tillstånd som kallas ulcerös keratit.

Innan den extrema aveln hade rasen kortare öron, ett mindre hängigt ansikte och en ”kurva” i ryggen.
Idag är deras magar mycket närmare marken och deras bakben har också verkat sänkas med överdriven hud och större, fladdrigare öron.

En av de vanligaste hälsoproblemen för basset är problem relaterade till deras ryggrad och leder. Deras långa ryggar och korta ben kan leda till ryggproblem och ledproblem som artros.

Det är därför viktigt att hantera deras vikt och undvika överdriven belastning på deras ryggar och leder.
Bassethundarna är också benägna att öroninfektioner på grund av deras hängande öron som kan begränsa luftcirkulationen och skapa en fuktig miljö som är idealisk för bakterietillväxt.

Regelbunden rengöring och övervakning av öronen kan bidra till att förebygga detta problem.
Dessutom blir basset lätt tjocka om deras diet och motion inte övervakas noggrant. Fetma kan leda till en mängd andra hälsoproblem, inklusive diabetes, hjärtproblem och ledsmärta.

Cavalier King Charles spaniel.

Cavalier King Charles spaniel
Världens största djurrättsorganisation PETA menar att Cavalier King Charles spaniel är ”en av de ohälsosammaste hundraserna i världen” som lider av en ”cocktail” av genetiska hälsoproblem.

Och i Norge är det förbjudet sedan två år tillbaka att importera och föda upp cavalieren och flera andra kortskalliga hundraser.
Beslutet fattades för att minska lidandet hos dessa hundar, som i väldigt hög utsträckning drabbas av allvarliga hälsoproblem på grund av deras extrema ansiktsform.

”Förbudet syftar till att förhindra avel av hundar med extremt korta skallar och plattade ansikten, vilket ofta leder till andningsproblem, ögonskador och andra hälsoproblem. Cavalier King Charles Spaniels är en av raserna som drabbas av dessa problem till följd av aveln för att få fram en specifik utseende” förklarade de norska myndigheterna.

Hjärtproblem: särskilt kända för att vara drabbade av hjärtsjukdomar, främst mitralisklaffsjukdom. Detta är en ärftlig sjukdom där klaffen mellan hjärtats vänstra förmak och kammare försvagas och läcker, vilket leder till hjärtsvikt. Det upptäcktes i en studie från 2021.

Chiari-liknande missbildning, CM, ett tillstånd där djurets hjärna är för stor för skallhålan, så att hjärnan trycks ut ur bakhuvudet och ner mot ryggraden. Nästan alla cavalierer i Norge har den här missbildningen.

Syringomyeli: En annan allvarlig hälsostörning hos denna ras är syringomyeli, vilket är en neurologisk sjukdom som orsakas av förträngning av ryggmärgen i nacken. Detta kan leda till smärta, neurologiska problem och ibland förlamning.

Patellaluxation: Detta är ett vanligt problem hos små hundraser inklusive Cavalier King Charles Spaniels. Det innebär att knäskålen glider ut ur sin normala position, vilket kan orsaka smärta och ledproblem.

Ögonproblem: Katarakt, progressiv retinal atrofi och ögonlocksdefekter är några av de ögonproblem som är vanliga hos Cavalier King Charles Spaniels. Dessa kan leda till synförlust om de inte behandlas.

Öroninfektioner: Med sina långa, hängande öron är Cavalier King Charles Spaniels benägna att öroninfektioner. Deras öron behöver regelbunden rengöring och vård för att förebygga infektioner.

Hudproblem: Vanliga hudproblem som drabbar rasen är klåda.

Andra hälsoproblem: allergier och leverproblem.

Vår tids Cavalier King Charles Spaniel är en avkomma från den lilla dvärgspanieln, som man kan se på tavlor redan på 1200-talet. Dvärgspaniel var populär hos den brittiska adeln och vid hovet där de hölls som sällskapshundar.

Den brittiske kungen Karl I och hans son, Karl II, var hängivna fans av rasen. Men rasens utseende förändrades dramatiskt i slutet av 1600-talet, då den blandades med raser med flatnosade raser.