Att hundar lär sig snabbare om de får något gott är välkänt.
Men att bara förlita sig på godsaker ger inte det bästa resultatet.
Ny forskning visar att effekten blir större om belöningsmetoden breddas.

Slutsatsen har forskare dragit efter en studie som publicerats i Scientific reports.
I korthet slår de fast att valpar som får godsaker och muntligt beröm presterar bättre än hundar som får godsaker och tillsägelser.

Med andra ord ska man fortsätta ge sina fyrfotade älsklingar hundgodis, men den som vill ha en duktig och stressfri hund i toppform behöver också ge dem massor av klapp på ryggen och verbala ”duktig vovve-bekräftelser”.

Att enbart förlita sig på hundgodis som belöning vid träning leder enligt forskare inte till det bästa resultatet.

Slutsatsen har forskarna dragit efter ett experiment där tränare lärde valpar nya ord på konster hundarna redan kunde. I stället för att få kommandon på ungerska, som deras ägare talar, fick hundarna kommandon på engelska. Varje valp fick också två olika träningsstilar: ”tillåtande” och ”kontrollerande”.

Under tillåtande träningspass fick hundar som lyckades beröm, klappar och hundgodis. Under kontrollerande pass fick hundar som lyckades hundgodis (utan beröm och klappar) och hundar som misslyckades fick lätta tillrättavisningar med fraser som ”Nej,” eller ”Dåligt,” med en fast, men inte hotfull, röst.

Efter varje separat träningspass sov hundarna i ett labb, där deras minnesfunktioner EEG-skannades. Prestationerna testades sedan igen efter att de sovit.

Forskarna fann att den kontrollerande träningsmetoden orsakade stress hos valparna och ökade sovtiden. I synnerhet visade hundar som fick skäll det stressrelaterade beteendet att söka närhet till sin ägare. Tidigare studier har funnit att stress kan ha en negativ inverkan på en hunds förmåga att lära sig.

Alla hundar presterade bättre under deras första träningspass än det andra, oavsett vilken metod som tillämpades.

”Orsaken till ordningseffekten kan vara det välkända fenomenet i litteraturen att information som lärs först ofta är lättare att komma ihåg än vad som lärs senare i en liknande kontext,” uppger Phys.org.

Det fanns dock en skillnad. Hundar som först utsattes för kontrollerande pass och senare för tillåtande pass visade mycket större förbättring efter att ha sovit.

Forskarna tror att det kan bero på att valparna upplevde en mer positiv träningsmiljö än de förväntade sig.

– Våra resultat visar på en central roll för positiv förstärkning, både för att förbättra hundars prestation och välfärd,” skriver studiens forskningsledare, Vivien Reicher.

Ytterligare forskning behövs för att undersöka påverkan av positiv förstärkning på inlärning, men de här resultaten tyder på att valpar som får klapp och beröm dels drabbas av mindre stress, dels får potentiellt förbättrat minne.

Beröm som ”Duktig vovve” i kombination med hundgodis är enligt nya studien nyckeln till bästa träningsresultatet.