Det är inte lätt att sluta röka.
Men den här upptäckten kanske kan öka motivationen.
Forskare i USA konstaterar att hundar i rökares hem löper upp till sex gånger större risk att drabbas av cancer än hundar i ickerökares hem.

Om djurägare kan begränsa röken hundarna utsätts för kan det hjälpa hundarnas hälsa, säger forskningsledaren och professorn Deborah Knapp vid universitetet Purdue.
– Vi hoppas att hundägarna slutar röka helt och hållet. Det är både för deras hälsa och för att de ska få så lång tid som möjligt tillsammans med sina hundar. Allt åtgärder man kan vida för att hålla rök borta från hundar hjälper.

Tidigare studier visar att rökning orsaker minst 15 olika typer av cancer hos människor.
Inte förrän nu har man funnit hur passiv rökning påverkar våra djur.

Hundarna får i sig de farliga partiklarna från passiv rökning dels genom andning, dels genom att slicka på rökdoftande kläder.

Den nya studien genomfördes för att se om cigarettrök också ökar cancerrisken hos hundar.
Till sin hjälp hade forskarna 120 skotska terrier – en ras 20 gånger vanligare att drabbas av cancer i urinblåsan än andra raser.

– Vi vet att skottarnas gener spelar en stor roll när det gäller deras utsatthet för cancer, säger Knapp.
Hade forskningsteamet i stället använt sig av olika raser hade det enligt Knapp krävts många hundra hundar för att sannolikt komma fram till samma slutsats.

Under tre år följde forskarna hundarna. Under den tiden undersöktes deras hälsa, miljö, mat, motion och var de rörde sig.
Resultatet visade att de hundar som utsattes för cigarettrök löpte sex gånger så stor risk att utveckla cancer i urinblåsan än de hundar som inte utsattes för passiv rökning.

För de hundar som redan utsatts för passiv rökning finns det åtgärder att vidta. Knapp hänvisar till tidigare studier som visat att terrier som äter morötter eller gröna bönor minst tre gånger i veckan minskar risken för cancer i urinblåsan med upp till 70 procent.

Hon uppger att det finns flera saker husse och matte kan göra för att deras hundar inte ska bli sjuka.
– Undvik cigarettrök, undvik ogräskemikalier och håll koll på symptom hos medelålders och äldre hundar – såsom blod i urinen eller inkontinens. Det är en verkligt bra att låta en veterinär undersöka sådan saker.

Enligt forskningsrapporten tar hundarnas kroppar upp kemikalier från röken och gör sig av med den genom urinen. Det kan orsaka cancern.
Men det är inte bara andningen som bidrar till den förhöjda cancerrisken. Hundarna får också i sig de skadliga partiklarna genom att slicka kläder på kläder med rökdoft.

En person som inte själv röker kan således ändå utsätta sin hund för skadlig påverkan.
– Om någon går fest eller en rökfylld konsert och sen kommer hem och gullar med sin hund kan den utsättas för de farliga partiklarna genom personens kläder.

Forskarna hoppas att deras rapport ska få rökare att antingen:
* Helt sluta röka
* Inte ha hunden i närheten när de röker
* Byta rökdoftande kläder innan de gosar med sina fyrfotade älsklingar.

För att genomföra studien hade forskningsledare Deborah Knapp och hennes team tillgång till 120 skotska terrier.