Sorgen efter en avliden hund behöver ofta bearbetas. 
Därför erbjuder nu Svenska kyrkan i Umeå stödsamtal för sörjande hundägare.
– Sorgen när man förlorar sin hund kan vara lika stark som när en anhörig dör, säger diakonen Irja Wikström på Ålidhems församling, Umeå.

I en hundägares värld finns inte uttrycket ”bara en hund”. I stället representerar husdjuret kompisskap, familj, skämt och glädje i våra liv.

Ett husdjur kan också hjälpa till att strukturera våra dagar, hålla oss aktiva och sociala, hjälpa oss komma över motgångar och utmaningar i livet, och till och med ge oss en känsla av mening och syfte. Därför är det naturligt att känna sig förkrossad av sorg och förlust när en fyrfota bästis dör.

”– Sorgen när man förlorar sin hund kan vara lika stark som när en anhörig dör” säger diakonen Irja Wikström på Ålidhems församling, Umeå.

En studie visar att 71 procent av kvinnorna och 55 procent av männen ansåg att förlusten kan ha en lika stark inverkan på deras liv som när någon anhörig går bort.
Det kan ta allt från tre månader till sex år innan man kommer över förlusten av ett älskat husdjur.

Det här vet diakonen och hundägaren Irja Wikström. Därför vill hon hjälpa hundägare genom sin stora sorg:
– Hundägare kan ofta uppleva en svårighet med sin sorg. Det är inte lika sociala acceptabelt att sörja sin hund. ”Har du inte kommit över sorgen än trotsat det gått en månad?” är något som en hundägare kan få höra.

Irja jobbade tidigare som diakon i Tidaholm, Skåne, med enskilda stödsamtal.
– Jag träffade många under den stora flyktingvågen 2015. Man hade förlorat sitt hemland, familjemedlemmar och det fanns även en sorg över husdjur man var tvungen att lämna, berättar Irja.

Nu har Irja försökt nå fler husdjursägare under sin tid i Umeå och Ålidhemskyrkan.
– Det har funnits behov. Även om många har vetat att man kan få stödsamtal så finns en osäkerhet om man får komma till kyrkan och ”störa” när det handlar om ett husdjur.
– Men det är en självklarhet, vi lägger inga värderingar i om det är en människa eller djur, säger Irja.

Sorgen efter en avliden hund kan vara lika stark som när man förlorat en anhörig.

Är sorgen över en avliden hund lika stark som att förlora en anhörig?
– Ja, det tycker jag. I våra mänskliga relationer ses vi inte alltid hela dagarna. Men personer som har gått i pension har levt med sin hund i upptill 15 år och finns intill varann hela tiden. Det blir en otrolig sorgeprocess när en hund dör.

– Även personer mitt i livet tycker att en hund är en bästa vän. Jag ser ingen skillnad i den sorgen eller sorgeprocessen.

– Djur har fått en större status, men många ägare menar att man inte får det stöd från omgivningen som kan kunde förvänta sig. Man möts inte av samma förståelse, säger Irja.

Behandlar vi våra hundar mer som våra barn nuförtiden?
– Ja, det är absolut ett skifte hur vi ser på relationer med djur. Min familj skaffade en boxer när jag var liten i Storuman. Omgivningen frågade varför vi hade en sån ras. Den rasen fyllde inget syfte, menade de. Men jag tyckte att det var en likvärdig familjemedlem.

På öppna kvällar i kyrksalen kan det komma folk och tända ett ljus för en hund som gått bort för 15 år sedan. – Det finns stort behov att få ha utrymme för den sorgen, menar Irja Wikström.
Här kan du kontakta svenska kyrkan i Umeå för stödsamtal.

Här kan du maila till Irja Wikström.

Ålidhemskyrkan i Umeå.