Man kan se det på dem.
De drar öronen åt sig och går undan.
Flera av de värsta ljud hundar vet utsätts de för i hemmet.
Nu har forskare gått till botten med vad det är som får det att skära i hundarnas trumhinnor.

Några plågoandar är välkända – som fyrverkerier och åska.
Andra oljud gör inte bara att hundar drabbas av ångest utan leder också till sämre livskvalitet och allvarliga problem.

I en studie 2021 upptäckte forskare att pipljud med hög frekvens och kontinuerliga ljud med låg frekvens, såsom väckarklockor, rörledningar, brandvarnare, mobiltelefoner, tvättmaskiner, diskmaskiner, dammsugare och fläktar kan stressa hundar.

Det finns så många ljud i hemmet som hundar inte står ut med.

De fann också att många hundägare underskattar sina hundars negativa känslomässiga reaktioner på sådana ljud och ofta tycker deras hundars reaktioner är roliga.

För att ta reda på hur hundar reagerar på vanliga ljud i hemmet hade forskarna tillgång till 386 hundägare och deras fyrbenta vänner. Man ville undersöka om hundar reagerar på sådana ljud med rädsla, stress och ångest.

Två tredjedelar rapporterade att deras hundar inte var rädda. 70 procent av dem hade aldrig sökt hjälp för ett beteendeproblem.
Men när de specifikt tillfrågades om deras hundar var rädda för höga ljud svarade hälften ja, hälften nej.

På frågan hur hunden oftast reagerar på ett högt ljud svarade hälften att de skällde. Närmare en tredjedel uppgav att hunden drog sig undan när de hörde något. Färre uppgav att deras hundar kunde skälva, dregla, slicka sig om läpparna, eller flåsa och yla.

Förutom enkäter med frågor och svar testades störande ljud på hundarna. Ljuden delades in i två grupper – pipande eller tjutande ljud, och surrande ljud.
I den första hamnade ljud från brandvarnare och ungs-timer.

I den andra ljud från mikrovågsugn och robotdammsugare.

Majoriteten av hundarna i studien skakade när de hörde ett oväntat ljud med hög frekvens. Men de backade undan, gjorde utfall och hoppade på sina ägare när ljudet var en kontinuerlig lågfrekvens. Studien visar också att upprepade ljud med hög tonhöjd orsakade mer obehag än kontinuerliga ljud med låg frekvens.

Forskning visar att oljud kan stressa hundar och ge dem ångest.