Här är hunden som ger elever mindre prestationsångest. 
– Sammi hjälper till med att sprida god stämning och skapa en avslappnad miljö i skolan, säger Åsa Johansson, specialpedagog i Åkarp, Skåne.

Åsa Johansson jobbar som specialpedagog på gymnasieenheten i Åkarp, Skåne. Tillsammans med sin hund Sammi har de utbildat sig till ett pedagoghundsteam.
Nu hjälper de elever med problematisk skolfrånvaro att komma till skolan eller avdramatiserar lärande för de elever som lätt får prestationsångest.

Åsa Johansson jobbar som specialpedagog på gymnasieenheten i Åkarp, Skåne. Tillsammans med sin hund Sammi har de utbildat sig till ett pedagoghundsteam.

– Sammi hjälper till med att sprida god stämning och skapa en avslappnad miljö, förklarar Åsa.
Sammi är Åsas fyrbenta kompanjon, en charmig Cavalier King Charles Spaniel. Tillsammans utgör de ett pedagoghundsteam. Alla hundar som jobbar i såna team är familjehundar och Åsa och Sammi har genomgått utbildningen tillsammans.

För att få chansen att utbilda sin hund till pedagoghund måste vissa kriterier vara uppfyllda. De viktigaste är att hundarna är vänliga och trivs i sällskap av nya människor.

Åsa Johansson träffar många elever enskilt, bland annat några som tycker det är svårt att ta sig till skolan.
– Tröskeln kan vara väldigt hög och då kan det hjälpa med en hund som är väldigt glad och inte bedömer dig, säger Åsa.

– En stor fördel med pedagoghundsteamet är att få mötas av någon där det inte handlar om prestation. Det ger glädje och motivation att orka komma till skolan.
– Ofta ligger hunden i sin korg tills det kommer en elev, då hoppar han upp och blir jätteglad och entusiastisk, säger Åsa.

– Med någon elev sitter Sammi på sin filt bredvid och lyssnar när eleven läser högt.
En annan elev tycker det är jättejobbigt att prata engelska, vill till exempel inte göra det framför en lärare. Då kan hon göra det inför hunden samtidigt som hon spelar in på mobilen, så pratar hon med bättre flyt eftersom det inte är någon som bedömer, betygsätter eller värderar utan bara älskar dig oavsett om du uttalar rätt eller fel.

På det sättet kan hunden bryta lite barriärer och sänka prestationskraven. Samtidigt ökar han motivationen för eleven att komma hit.

– Djur hjälper väldigt mycket i sociala relationer och kontakter, säger Åsa. Det kanske viktigaste med hundteamet är vid de första mötena med en elev som hon inte känner. Då fungerar Sammi som en isbrytare och lättar upp stämningen. Eleven får något annat att fokusera på och hunden blir så glad och entusiastisk när han träffar elever.

– De elever som jag har enskilt reagerar väldigt positivt, säger Åsa. Men det finns utmaningar med människor som är rädda för hundar. Hon vet oftast vilka dessa är och går inte fram till dem med Sammi.

– De pratade mycket säkerhet och trygghet när vi gick utbildningen till pedagoghundsteam, säger Åsa. Till exempel lärde jag mig att läsa av hunden och vad den förmedlar med sitt kroppsspråk. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för alla som rör sig i byggnaden – elever, lärare och hund.