Sollentuna kommun har en ny kollega, hunden Jenny. 
Hon ska hjälpa till med arbetet att hålla Edsbergsparken och kommunens badplatser fria från gäss.
– Vi vill undvika skyddsjakt så långt som möjligt, därför tycker vi att det ska bli mycket intressant att prova detta alternativ, säger Christina Karlemyr, chef för Tekniska enheten på Sollentuna kommun.

Sollentuna kommun har under många år haft utmaningar med mycket gäss ibland annat Edsbergsparken och på badplatser. Förutom att regelbundet sopa upp avföring från gässen så att badvattnet inte blir otjänligt har kommunen arbetat med olika metoder för att hålla gässen borta.

Border collien Jenny ska jaga bort gäss från parker och badplatser i Sollentuna.

Men gässen lär sig snabbt metoderna och vet vilka tider på dygnet de kan få vara ostörda. Nu testar Sollentuna en ny metod – hunden Jenny.

Jenny är en border collie – en vallhund som är importerad från USA där hon specialtränats för att hålla områden gåsfria. Hon har på sig en orange väst när hon jobbar så det syns att hon är i tjänst. Tanken är att Jenny och hennes förare ska anlända samtidigt som gässen, så gässen undviker att landa i området.

De är ute flera gånger om dagen i Edsbergsparken och kommer olika tider och från olika håll. Allt för att gässen inte ska kunna förutse ett mönster.

– Vi vill undvika skyddsjakt så långt som möjligt, därför tycker vi att det ska bli mycket intressant att prova detta alternativ, säger Christina Karlemyr, chef för Tekniska enheten på Sollentuna kommun.
Förhoppningen är att gässen ska lära sig att områdena tillhör ett hundrevir och att de hittar andra platser att äta på.

– Hunden Jenny är förhoppningsvis effektiv mot gässen i området. Jag tror också att Jenny, i sin orangea väst, kommer bli en uppskattad syn i Edsbergsparken, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, Sollentuna kommun.

Projektet har tillstånd från länsstyrelsen och utförs i enlighet med lagstiftning om skyddsjakt. Det är förbjudet enligt jaktlagstiftning och kommunens ordningsföreskrifter för allmänheten att släppa eller hetsa sin hund mot vilda djur.

Både kanadagås och grågås har blivit en plåga på många håll.
– Gässen ställer till stor förtret i höstsådden för markägare längs kusten, säger Ulf Carlson i Tvååker, ordförande för Jägareförbundets avdelning i Halland, till Hallands Nyheter.

Kanadagåsen infördes till Sverige på 1930-talet i Kalmarsund. Utplanteringar skedde sedan successivt framtill 1960-talet för att få arten att sprida sig. Därefter fortsatte populationen sprida sig och öka på egen hand.

Under höst och vinter finner kanadagåsen sin föda på jordbruksmark och odlade vallar. Övernattningen sker på öppet vatten eller under kalla vintrar på isen på större sjöar eller i kustbandet. Övernattningsplatsen kan ligga långt från födosöksområdet. Lokalt häckar gässen i stadsparker och betar då på gräsmattor.
Kanadagässens spillning ligger i drivor och liknar faktiskt hundbajs av någon mindre ras.

Jenny jagar gäss – och utför sitt arbete.