Den som någon gång fällt en tår eller gråtit i närheten av sin hund är van vid reaktionerna.
Allt från medlidande blickar till tröstande pussar.
Men det är inget spel för galleriet.
Forskning visar att våra hundar faktiskt bryr sig när vi gråter.

–Det har konstaterats med hjälp av ljudinspelningar och levande exempel med barn och vuxna, säger djurexperten och den assisterande professorn Julia Manor på Ripon College i Wisconsin.

Studier i ämnet är pågående, men sen flera år tillbaka är vissa fakta redan fastslagna.
– Det är väl känt att hundar reagerar på mänskliga tårar, säger Manor.

När vi gråter tröstar hundar oss ofta med pussar, nosknuffar eller gnyende.

Det har hon själv konstaterat i sitt eget arbete. Manor har funnit att hundar vanligtvis interagerar med den person i ett rum som låtsats gråta – vare sig det är en ägare eller en främling.

– När främlingen låtsades gråta gick hunden fram till den personen i stället för att som vanligt uppsöka sin ägare. Hunden nosade, buffade med huvudet och slickade främlingen, säger hon.

Annan forskning har funnit att hundars kortisolnivåer ökar efter att de lyssnat på ett spädbarn som gråter. Det ses som ett tecken på någon slags empati. Men den finns bara när det gäller sorg. Samma reaktioner – eller ens några alls – uppvisades inte när personerna var glada.

Skratt påverkade inte hundars stressade svar eller person-orienterade beteende.
– Det visar att det är något unikt med tårfyllda känslor som kan locka fram svar, säger hon.

En tänkbar förklaring till hundars reaktioner på sorg kan handla om att ägarna tränat sina hundar till det. Har hundarnas reaktioner mötts av beröm och hyllningar, eller kanske till och med hundgodis, blir de mer benägna att bete sig likadant nästan gång.

Men det finns också andra förklaringar som många forskare ställt sig bakom. Här är de:

Nosen och observationer:
Hundar är mästare på att tolka mänskliga signaler. Deras starka luktsinne gör att de kan upptäcka förändringar i vår kroppslukt, vilket kan kopplas till känslor. De är också experter på att läsa våra kroppsspråk och ansiktsuttryck. När man gråter kan hållningen sjunka ihop, ögonbryn rynkas och rösten skälver. För en fyrbent vän vittnar alla dessa signar om kris.

Känslomässig intelligens: Forskning visar att hundar kan skilja mellan gråt och andra mänskliga ljud. I en studie närmade sig hundar sina ägare mer direkt när de grät jämfört med när de nynnade. Detta tyder på att de inte bara känner igen ljudet utan även associerar det med ett negativt känslomässigt tillstånd.

Svarar på kriser: Även om ens hund inte förstår det specifika med sorg kan den känna av  känslomässig nöd. Detta utlöser ofta en tröstande reaktion. Din lurviga vän kanske kryper upp bredvid dig, slickar dig i ansiktet eller gnäller medlidande. Deras mål är troligtvis att blidka dig och erbjuda känslomässigt stöd.

Tvåvägs-kommunikation: Bandet mellan människor och hundar är fascinerande. Studier tyder på att hundar känslomässigt kan ”smittas”. Det betyder att de kopierar våra känslor. Så om du känner dig nere kan din hund spegla ditt dåliga humör.

Det är bara gråt som framkallar tecken på empati hos hundar. Glädjeyttringar som skratt ger inte samma reaktioner.