Det gäller att se upp var man gömmer godsaker.
I alla fall om man har hund. Eller ser en varg som stryker omkring i området.
Orsaken är enkel: Båda arterna visar att de kan komma ihåg var fynden finns.

– Så bli inte förvånad om godsakerna är borta, säger Jacqueline Boyd, djurbeteende-expert vid Nottingham trent university school of animal, till The Independent.
Tidigare har man trott att hundar och vargar enbart förlitat sig på sina enastående luktsinnen när det gällt att spåra upp dolda mattillgångar.

Men i en studie publicerad i tidskriften PLoS ONE konstaterar forskare att båda djurarterna klarade sökandet bättre när de såg hur kosten gömdes av en person.

De här är långt smartare än vad vi tidigare har vetat.

Således är hundar och vargar kapabla till en form av social inlärning som kallas rumsminne eller spatialt minne.
Det är en färdighet som innebär att man kan komma ihåg och mentalt kartlägga utformningen av en miljö eller scen genom att helt enkelt observera den.

Förmågan gör det möjligt för individer att behålla och sedan återkalla information om arrangemanget av föremål, minnesmärken eller platser i omgivningen.
Förutom människor är fåglar, delfiner, sjölejon, bläckfiskar, schimpanser och bin kända för att i olika grad ha observations-mässigt rumsligt minne.

Nu visar studien som genomförts i Österrike att också hundar och vargar har det.
Med hjälp av nio vargar och åtta blandrashundar vid Wolf science center i Ernsbrunn fick varje djur försöka hitta fyra, sex eller åtta gömda matförråd.

I vissa fall fick hundarna och vargarna se hur människor gömde maten. I andra fall var de tvungna att lokalisera gömstället som redan hade dolts.
De första fem matförråden hittades snabbare av både hundar och vargar efter att de sett maten gömmas, jämfört med när de inte sett var maten gömdes.

Forskningsteamet konstaterade också att vargarna slog hundarna när det gällde att hitta gömställena – oavsett om de såg maten gömmas eller inte.
Det behöver inte betyda att vargarna är mer intelligenta än hundarna.

– Det kan bero på en starkare envishet och matrelaterad motivation hos vargarna, skriver forskningsledarna.

Studien visar att det är vargen som är bäst på att söka efter mat.