Du är stressad. Du ska till jobbet. Du är sen till ett möte.
För att hunden ska få motion småspringer du runt kvarteret.
Det är att göra både dig och hunden en björntjänst.

– För att hundar ska få ut det mesta av promenaderna bör hen få utforska. Att lukta är hundarnas sätt att utforska världen, säger hundtränare och beteende-experten Valli Fraser-Celin i Washington Post.

Medan vi människor enligt forskare har sex miljoner luktreceptorer kan hundar ha upp till 300 miljoner.

Det är så de skaffar sig information om sin närmiljö och det är så de kommunicerar. Hundar kan avgöra vilka djur som har varit i närheten, vilket kön det handlar om och deras hälsotillstånd.

Det är med nosen som hundarna utforskar världen menar Valli Fraser-Celin.

Men enligt Stephanie Borns-Weil, assisterande klinisk professor vid Cummins veterinärutbildning vid Tufts universitet stressar vi ofta våra hundar under promenader. Det beror inte sällan på att vi prioriterar vår motion eller eget schema över hundarnas intresse av världen omkring dem.

– Det skulle vara som om jag togs med ett till ett museum och när jag väl där vill stanna och titta på utställningen får jag höra att vi måste skynda vidare för att vi motionerar, säger Borns-Weil.

Tidigare har lydnad framhållits som en hörnsten vid promenader. Men den filosofin har i dag omvärderats men Fraser-Celin varnar för att den lever kvar.

– Det är inte viktigt att din hund går fot eller bara stannar när den får lov. Vad som är viktigt är att du håller uppsikt över det som kommuniceras och hjälper hunden att möta sina behov.

– Om den vill lukta på varje blad i gräset är det vad den vill göra på sin promenad.

Fraser-Celin förslår också att man kan dela upp turen med. hunden i två delar. En ägnas åt fritt strövande där hunden får lukta på vad den vill, en åt motion.

Att den som har stor tomt nöjer sig med att släppa ut hunden i trädgården godkänns inte av experterna som alternativ till regelbundna promenader.

– Hundar motionerar inte sig själva. Om man inte leker med dem kommer de bara att sitta där eftersom platsen är välkänd, säger Borns-Weil.

Hon pekar på att hundar precis som vi behöver mänsklig kontakt och mental stimulans. Det får de när vi tar med dem på promenad.

– Hundar som inte får sina behov tillfredsställda kan drabbas av samma effekter av långvarig, kronisk stress som människor gör. Det kan handla om allt från depression till stress och försämrat immunförsvar.

När vi rastar våra fyrfotade vänner ska vi tänka på dem och inte på oss själva menar Stephanie Borns-Weil.

Människan har sex miljoner luktreceptorer. Hundar kan ha upp till 300 miljoner.