Många djur känna av att vi människor gråter.
En av arterna stressas mer av känsloyttringen än alla andra:
Hundar.

Forskare i Ungern har precis gått till botten till botten med ärendet. Deras studie visar att hundar – och i viss mån tama grisar – kan skilja mellan människors gråt och hummande. Men grisarna blir inte lika stressade av tårar som hundar blir.

Resultatet publiceras i tidskriften Animal behavior och tyder på att hundar har utvecklat en större förståelse för mänskliga känslor genom att leva ihop med oss.

Inga djurarter stressas mer av våra tårar än hundar.

Tidigare forskning har också kommit fram till att hundar är kapabla till något som kallas ”emotionell smitta”, där deras känslotillstånd anpassas till deras ägares.

Den upptäckten tog den nya studien avstamp i.

– Vi var nyfikna på om den känslomässiga kopplingen mellan hundar och människor beror på att vissa ljud som uttrycker känslor låter likadant mellan olika arter, eller om det är för att hundar har valts ut för att samarbeta med och vara beroende av människor, säger studieförfattaren och djurbeteende-forskaren Fanni Lehoczki vid Eötvös Loránd University i Ungern.

För att undersöka om stressreaktionerna var universella bland intelligenta husdjur eller specifika för domesticerade hundar, jämförde forskarna reaktionerna hos familjehundar och sällskapsgrisar med ljudet av människor som gråter och hummar.

Hummande är ett icke-negativt men märkligt ljud, medan gråt är ett emotionellt negativt men normalt ljud för djuren att höra.

– Djuren testades på distans i sina hem av sina ägare, säger studiens medförfattare Paula Pérez Fraga.

När det skedde konstaterade forskarna att grisarna blev mer stressade när de hörde hummandet, medan hundarna blev stressade av att höra människor gråta.

– Hundar visade fler stressreaktioner och vokaliseringar vid gråt, medan grisar visade färre stressreaktioner och vokaliseringar vid gråt, skriver forskarna i studien.

Det kan bero på att hundar har förändrats under tusentals år när de samarbetat med människor och försökt förstå deras känslor.

Att hundarna i studien blev stressade av gråtande ljud stödjer teorin om att de ”smittats” känslomässigt av människor. Grisarnas stress vid hummande kan vara ett exempel på neofobi, där de blir oroliga av att höra ett obekant ljud.

– Våra resultat visar att det kan vara svårt för vissa husdjur att förstå känslorna i vissa mänskliga ljud, särskilt om ljuden inte följer en vanlig ljudstruktur och kanske uppfattas som mindre viktiga för djur, som till exempel hummande, säger Pérez Fraga.

– Å andra sidan är en sak klar, hundar verkar vara särskilt mottagliga för att fånga det känslomässiga innehållet i olika mänskliga ljudyttringar, även de mer ovanliga, säger hon.

Tusentals år tillsammans med människor har gjort att hundar smittas känslomässigt av våra tårar.