De sparkar, gnyr och skäller ibland till.
Nu blir hundarnas söta sömnbeteende ännu gulligare.
Forskare hävdar att de drömmer om oss.

– Eftersom hundar generellt är väldigt fästa vid sina mänskliga ägare är det troligt att din hund drömmer om ditt ansikte, din lukt och om att glädja eller irritera dig, säger Harvard-psykologen och sömnforskaren Deirdre Barrett till People.

Samtidigt pekar hon på att det inte går att veta säkert vad våra fyrfotade vänner ser när de drömmer, eller om de alls drömmer. Men hon uppger att de flesta däggdjur har en sömncykel mycket lik den vi har med REM-sömn. Och det är då de flesta drömmer.

Små hundar drömmer oftare än stora. Men stora hundar drömmer längre än små.

– Det gör att den bästa gissningen är att andra däggdjur också drömmer, säger hon till People.
Hon får stöd av forskare vid MIT (Massachusetts institute of technology) som funnit att djur har komplexa drömmar och att de när de sover kan minnas och spela tillbaka långa sekvenser av händelser.

Psykologiprofessor Stanley Coren vid University of British Columbia har funnit att små hundar drömmer oftare än stora hundar, men att drömperioderna för små hundar är kortare än för stora.

Till skillnad från människor bedömer Barrett och andra forskare att hundar inte drömmer logiskt, utan att de är mer visuella om det de tycker är intressant och sånt de är känslomässigt bundna till.

Men medan hundar tänker på sina mänskliga kompanjoner behåller katter sin vakna distans när de sover.
– Vi vet faktiskt mer om katters drömmar, säger hon.

Det beror på Michel Jouvet, den franska neurofysiologen som på 1960-talet genomförde en rad kända experiment på katter. Han lyckades bland annat lokalisera den del av hjärnan som är ansvarig för att musklerna förblir förlamade under REM-sömnen. På kirurgisk väg stoppade han funktionen i katternas hjärnor.

– När REM inleddes hoppade de upp, jagade, väste, gjorde utfall och reste ragg. Det såg ut som om de jagade möss i sina drömmar.
Barrett bekräftar att hundar sannolik också lever ut sina drömmar när benen rör sig som om de springer när de sover.

Psykologen ger också råd till djurägare som vill försäkra sig om att deras fyrbenta vänner har sköna drömmar.
– Det bästa sättet att ge oss själva eller våra barn bättre drömmar är att ha lyckliga upplevelser under dagen och få rejält med sömn i en trygg och säker miljö. Det är väldigt troligt att det också är det bästa för djurens drömmar.

Psykologi-professor Stanely Coren har bidragit till att frågetecknen kring hundars drömmar blivit färre.

Drömmer om sin husse och matte.