Runt 5 000 personer i Sverige söker varje år vård efter att ha blivit bitna av hundar. Trots det görs det mentaltester på bara 50 hundar om året.
– Det kan få till följd att farliga hundar inte stoppas, säger polisens hundtestare Patrik Hopstadius i Umeå till Sveriges Radio Ekot.

Flera hundexperter har senaste veckan medverkat i P1 Dokumentärs miniserie Kamphundarna, och de anser att fler hundar som bitit människor eller djur bör mentaltestas. I snitt testas bara 50 hundar om året.

– Det senaste året har vi bara haft två mentaltester i norra Sverige, och det är ändå halva Sveriges yta, menar polisens hundtestare Patrik Hopstadius.
– Vi rekommenderar avlivning för lättvindigt, så ett mentaltest vore bra och kan förhindra att hundar avlivas.

Ca 5000 personer blir bitna av hundar varje år i Sverige.

När en hund attackerar en människa eller ett djur är det i Sverige sedan 2018 länsstyrelsen där hunden hör hemma som har ansvar för att bedöma om ett mentaltest ska beställas. Testet utförs sedan av svenska polisen.
Syftet med ett mentaltest är att utreda om hunden riskerar att attackera igen. Men länsstyrelsen behöver inte följa upp resultatet även om polisen skulle rekommendera avlivning.

På 1930-talet i USA började intresset för att kartlägga hundars mentala förmågor. I Sverige har man sedan 1950-talet försökt få fram tester för att visa hundars egenskaper, dels som ett verktyg i avelsarbetet och dels som en motvikt till exteriörbedömningar på hundutställningar.

Idag finns flera varianter på mentaltester, även om de i grunden är lika eftersom alla baseras på att utsätta hundarna för psykiskt utmanande situationer.
Det anordnas mentaltester över hela landet där enskilda och rasklubbar uppmanas att testa sina hundar.

– Tilltron till mentaltester och mentalbeskrivningar är stor, trots att testerna inte ger så mycket information om hundarna som man vill tro, säger hundpsykologen Anders Hallgren.
– Valpar efter hundar som har blivit mentaltestade med goda resultat fungerar inte bättre än andra hundar.

Anders Hallgren menar att mentaltesterna bara mäter hundens stresstolerans. Ärftliga egenskaper kan inte avslöjas på enskilda individer. Och testresultaten visar mest av allt hur hundarna sköts i sina hemmiljöer.

Enligt nio år gammal statistik från Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skadas varje år ungefär 10 000 människor så allvarligt av hundar att de behöver uppsöka ett akutsjukhus.
Den vanligaste orsaken är hundbett, med cirka 4 750 fall per år. Oftast har den person som skadats gått emellan i ett hundslagsmål.

Den näst vanligaste orsaken är att hunden har bitit under lek. Hälften av de som skadas har halkat, ramlat eller dragits omkull av sin hund. Det finns också de som har blivit rivna av sin hund eller påsprungna av sin eller någon annans hund.

I ca sju procent av de redovisade fallen har en hund oprovocerat bitit en människa.

Här kan du läsa mer om mentaltest på hundar.

Mentaltest – ett bra sätt att ta reda på om hundar kan bita igen?