Elefanten Bubbles och hunden Bella var beviset på att man kan bli vänner – oavsett storlek eller djurart.
De var oskiljaktiga i många år i ett vilddjursreservat i South Carolina, USA. 
”Tyvärr har vår labrador Bella somnat in, men bilderna av paret lever vidare och folk frågar oss hela tiden om vi ska skaffa nytt sällskap till Bubbles” berättar ansvariga för djurparken.

Den 40-åriga elefanten Bubbles och labradoren Bella var en väldigt ovanlig men hjärtevärmande duo.
Deras vänskap började när Bubbles, en föräldralös afrikansk elefant, räddades och placerades på ett vilddjurreservat i USA. Platsen heter Myrtle Black Safari, i South Carolina, USA.

Myrtle Beach är delstatens motsvarighet till Kolmården, här finns 35 hektar vildmark där exotiska djur vandrar relativt fritt.

Elefanten Bubbles hade förlorat sina föräldrar, som dödades av tjuvskyttar i Afrika, och behövde ett nytt hem och en ny familj. På samma reservat fanns en labrador-valp vid namn Bella, som kom på besök med sin husse.

Bellas husse var hantverkare och anlitades 2007 för att bygga en pool till elefanten Bubbles. När hantverkaren var klar med jobbet lämnade han kvar sin hundvalp på området.
Ägarna av vilddjursparken adopterade hunden och sen dess blev elefanten och hunden oskiljaktiga.

När Bubbles och Bella först möttes, verkade de omedelbart förstå varandra på ett sätt som ingen hade förväntat sig. Trots skillnaderna i storlek och art fann de en gemensam glädje i att leka tillsammans. Bubbles älskar att bada och Bella, som älskar vatten, hoppade upp på Bubbles rygg och tillsammans plaskade de runt i vattnet – varje dag.

Deras lekfulla relation fick förstås stor uppmärksamhet från både besökare på reservatet och sociala medier.
Många har fascinerats av deras osannolika vänskap, som visar hur djur kan skapa starka band över artgränser.

”Det var rörande att se hur Bella utan rädsla klättrar upp på Bubbles rygg och hur Bubbles i sin tur var så försiktig och öm mot sin mindre vän” berättar personalen på Myrtle Beach Safari.

Labradoren Bella och elefanten Bubbles blev bästa vänner i vilddjursparken.

Utöver att deras vänskap är underhållande och söt, bär den också på ett viktigt budskap om empati och samhörighet. Bubbles och Bella visar att vänskap inte har några gränser, varken när det gäller art eller storlek. Deras historia påminner oss om att djur, liksom människor, kan finna tröst och glädje i varandras sällskap, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

Bella somnade in för ca fem år sedan (då var hon en gammal dam) men Bubbles lever och har hunnit bli ca 40 år gammal.

”Tyvärr har vår labrador Bella somnat in, men bilderna av paret lever vidare och folk frågar oss hela tiden om vi ska skaffa nytt sällskap till Bubbles” berättar ansvariga för djurparken.

Svaret är nej – Bubbles har inte fått någon ny hundkompis. Bubbles har helt enkelt inte accepterat någon annan hund efter Bella.

Däremot har vilddjursparken fortfarande dragit nytta av deras berömmelse: genom att öka medvetenheten om tjuvjakt på elefanter och vikten av att skydda vilda djur.
”Bubbles och Bellas vänskap är inte bara ett exempel på djurens förmåga till kärlek och vänskap, utan också en inspirationskälla för att kämpa för en bättre värld för alla varelser.”

De senaste beräkningarna pekar på att 20 000 elefanter dödas varje år. Läget stabiliserades något för ca fem år sedan, men tjuvskyttet är fortfarande ett hot mot arten.

I dagsläget finns knappt 400 000 elefanter i Afrika – cirka 352 000 savannelefanter och 40 000–50 000 skogselefanter. Varje år tjuvskjuts uppskattningsvis 20 000 elefanter, vilket betyder att fler dör än som föds.

Värst är läget för skogselefanterna, där skövling av regnskog och ny infrastruktur som vägar, kraftverk och gruvor bidrar till ökat tryck.

Den afrikanska elefanten har under flera årtionden minskat kraftigt på grund av tjuvjakt på elfenben och förlust av livsmiljöer. För första gången klassas nu savannelefant och skogselefant som två separata arter och hotbilden mot dem uppgraderas på den globala rödlistan. WWF uppmanar alla aktörer att satsa mer för att rädda de viktiga och karismatiska djuren för framtiden.

Bella och Bubbles.