Glöm multipliceringen med sju för att räkna ut hundens ålder.
Forskning visar att det är helt fel.
Så här ska du göra i stället.

”Vissa hundar blir tonåringar inom loppet av sex månader, helt utvecklade vuxna när de är två och seniorer när de är sju”, konstaterar en forskningsstudie vid Nottinghams universitet.
Ett liknande resultat har forskare vid University of California, San Diego school of medicine kommit fram till.
De konstaterar att hundars verkliga ålder inte bara skiljer sig från ras till ras utan också att de åldras i annan takt än oss.

Universitetsforskare visar i en färsk studie att hundar är medelålders när de fyllt två.

Som exempel tar det 18 år för människor att nå vuxenstadiet. Men eftersom hundar ofta genomgår puberteten – eller tonårsfasen – runt sexmånadersstadiet, är de bara valpar som längst till nio månader.
En ettårig hund motsvarar en 30-årig människa. En fyraårig hund en 52-årig människa.
Runt sjuårsstrecket går hundens åldrande långsammare.
– Det är logiskt när man tänker på det. En hund på nio månader kan trots allt få valpar. Så vi visste redan att uträkningen med sju hundår per människorår inte var ett rätt sätt att mäta ålder, säger Trey Ideker, professor och forskningsledare vid UC San Diego schoool of medicine.

Inte att förglömma är att små hundraser i regel lever längre än stora hundar. Större hundar blir således gamla snabbare, medan små hundar håller sig unga längre. Också kön spelar roll. Tikar lever längre än hanhundar.
En studie baserad på två miljoner hundar uppskattar att små hundar i genomsnitt lever 16,2 människoår, medan motsvarande ålder för större hundar är tolv. Blandraser tenderar också att leva lite längre än de som kommer från renrasiga föräldrar.
– Efter att de fyllt tolv kan man räkna hundar som gamlingar, konstaterar Naomi Harvey, forskningsledare vid Nottinghams universitet.

Åldrandet påverkas av flera faktorer. En hunds hjärna utvecklas till den är runt sju. Efter det minskar uppmärksamheten, något som tyder på att den blivit äldre, så kallad senior.
Från tolv och framåt kan hundar visa tecken på smärta och drabbas av minnesproblem – likt människor med demens.
Ett sätt att hjälpa din hund att må bättre och leva längre är att hålla koll på vikten. Ett annat, visar forskning, är tandhälsan.
Men att gissa hundens ålder genom att multiplicera med sju gör i varje fall ingen nytta.

Fakta:
Det nya sättet att räkna baseras på genetiska undersökningar som ställer hundarnas sanna ålder i relation till människoår.
Formeln är: människor = 16 *In (hundår) + 31
Med andra ord beräknas åldern genom att hitta den så kallade naturliga logaritmen (in) för hundens ålder och därefter multiplicera talet med 16 och sedan lägga till 31.
Ett enkelt sätt att räkna fram hundens verkliga människoålder är att använda ett verktyg på nätet. Det är bara att fylla i hundens ålder för att få det riktiga värdet.

Från det hundar är tolv kan de räknas som åldringar. Åldern kan leda till smärta och försämrat minne.